Tướng và Tâm Người Quản Lý

  • 390,000₫ 1,800,000₫

  • Giới thiệu: Nhận biết được bản thân có phải là một người quản lý giỏi hoặc người ứng tuyển có phải là người quản lý luôn hưởng ứng thách thức đạt được KPI hay
  • 1

Thông tin sản phẩm

Giới thiệu:   

      Nhận biết được bản thân có phải là một người quản lý giỏi hoặc người ứng tuyển có phải là người quản lý luôn hưởng ứng thách thức & đạt được KPI hay không là việc rất quan trọng.

      Bạn có cơ hội tương tác trực tiếp cùng với chuyên gia, đồng thời Bạn được tải về biểu mẫu thực hiện dành cho cá nhân muốn trở thành người quản lý giỏi trị giá hơn 90.000.000 đồng của chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp.

       Chương trình được đăng ký bản quyền trên toàn cầu của Balance.

Mục tiêu của khóa học     

       NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU

           ĐỌC VỊ được ai là Nhà Quản Lý Thành Công

           Hiểu rõ BẢN THÂN có là Nhà Quản Lý bền vững

           Biết cách trở thành Nhà Quản Lý Thành Công Bền Vững

           Biết cách coaching đội ngũ trở thành nhà Quản Lý

Nội dung chi tiết

     Theo hình đính kèm, hay nội dung chi tiết tại web:   http://banlatrieuphu.com/hoc-online/tuong-va-tam-nguoi-quan-ly.html 

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE