Sách Bạn Là Triệu Phú

  • 120,000₫ 150,000₫

  • Sách có hệ thống KPI bài bản cho các chức vụ & tặng code Đánh Giá Năng Lực
  • 1

Thông tin sản phẩm

Sách giúp cho người làm Nhân sự hiểu sâu về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của từng phòng ban, chức vụ, có hệ thống KPI cho từng chức vụ giúp quản trị doanh nghiệp thành công bền vững.

Sách được xác lập 02 Kỷ lục Guinness:

- Sách Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN Thể Hiện Các Trải Nghiệm Ngành Nghề, Chức Vụ Bằng Tranh;

- Sách Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN Có Nhiều KPI NHẤT Cho Các Chức Vụ Công Việc.

sách giúp

1. Học sinh chọn nghề, chọn trường;

2. Sinh viên, người đi làm được tuyển dụng, thăng tiến, lương cao;

3. Doanh nghiệp tuyển được người, trả lương, đầu tư đào tạo -phát triển, bổ nhiệm phù hợp.

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE