Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

  • 999,000₫ 2,850,000₫

  • Khoá học giúp các chuyên viên tuyển dụng đạt được mục tiêu: - Hiểu rõ gốc rễ của việc tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng chất lượng cao - Giúp tổ chức tồn tại và phát triển bằng năng lực với phương pháp hiện đại - Có được giá trị thương hiệu cao nhờ thái độ, kĩ năng, kiến thức phù hợp
  • 1

Thông tin sản phẩm

Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

Nâng Tầm Chuyên Viên Tuyển Dụng 1.200 USD

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE