Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng

  • 1,590,000₫ 4,490,000₫

  • Các chuyên viên sẽ đạt được mục tiêu: - Nắm được cốt lõi của thật chất đào tạo hiệu quả - Giúp tổ chức tồn tại và phát triển bằng việc đầu tư đúng người, đúng ngân sách - Thực hiện được chiêu thức huấn luyện thu hút, hiệu quả
  • 1

Thông tin sản phẩm

Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng

Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng

Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên đào tạo và phát triển 1.500 USD/tháng

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE