Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng

  • 1,290,000₫ 4,500,000₫

  • Người học sẽ đạt được mục tiêu: - Hiểu rõ gốc rễ và biết cách xây dựng hệ thống chính sách nguồn nhân lực (HR) - Thực hiện quản trị hiện đại, hiệu quả cao - Thực hiện được các chiêu thức quan hệ lao động nhưng có hiệu suất cao
  • 1

Thông tin sản phẩm

Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng

Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng
Nâng tầm chuyên viên C&B 1.000 USD/tháng

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE