Nghệ Thuật Tạo Đội Ngũ Đạt Mục Tiêu Kinh Doanh

  • 1,450,000₫ 2,900,000₫

  • Giới thiệu: Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong sự thành công bền vững của một tổ chức. Một doanh nghiệp có nền văn hóa mạnh sẽ đem lại thu
  • 1

Thông tin sản phẩm

Giới thiệu:

        Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong sự thành công bền vững của một tổ chức. Một doanh nghiệp có nền văn hóa mạnh sẽ đem lại thu nhập ròng lên đến 756%, trong khi doanh nghiệp có văn hóa kém chỉ đạt được 1% (Theo giáo sư James Heskett và John Kotterm, trường Harvard).

        Bạn có cơ hội tương tác trực tiếp cùng với chuyên gia, đồng thời Bạn được tải về quy trình, biểu mẫu thực hiện trị giá hơn 150.000.000 đồng của chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp.

        Chương trình được đăng ký bản quyền trên toàn cầu của Balance. 

Mục tiêu của khóa học     

         NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU

             Vững vàng hiểu gốc rễ xây dựng VHDN thành công

             Nắm giữ được bí quyết chuyên nghiệp xây dựng VHDN

             Nắm được giải pháp cốt lõi giải quyết được bất kỳ khó khăn

             Thực hiện được nghệ thuật xây dựng VHDN

Nội dung chi tiết   

       Theo hình đính kèm, hay nội dung chi tiết tại web :  

 http://banlatrieuphu.com/hoc-online/nghe-thuat-xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep.html  

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE