Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

  • 5,600,000₫ 9,900,000₫

  • Giúp người học đạt được mục tiêu: - Hiểu rõ gốc rễ, đúng vai trò Giám đốc Nhân sự thực thụ - Từng bước thực hiện được các cách thức, phương pháp hiện đại - Tạo được môi trường làm việc khai thác hiệu quả tiềm năng con người - Đặc biệt là Phát triển nghề nghiệp - Thu nhập cao
  • 1

Thông tin sản phẩm

Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng


Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bí quyết trở thành Giám đốc nhân sự 6.000 USD/ tháng

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE