Ebook Giám đốc Quản trị chất lượng toàn diện

  • 18,000₫ 39,000₫

  • Balance giúp bạn trở thành một Giám đốc TQM luôn có SP, DV tốt đáp ứng nhu cầu xã hội
  • 1

Thông tin sản phẩm

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE