Ebook Giám đốc chăm sóc khách hàng

  • 18,000₫ 39,000₫

  • Balance giúp bạn khám phá KPI hiệu suất của Giám đốc Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
  • 1

Thông tin sản phẩm

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE