Ebook Chuyên viên R&D ngành thực phẩm

  • 18,000₫ 39,000₫

  • Balance giúp bạn trải nghiệm nghề dành cho người thích nghiên cứu và sáng tạo về thực phẩm.
  • 1

Thông tin sản phẩm

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE