Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

  • 3,000,000₫ 6,590,000₫

  • Khoá học sẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ được gốc rễ và biết cách xây dựng, triển khai chiến lược. Thực hiện quản trị hiện đại - đạt hiệu quả cao. Đồng thời, khoá học "Bí quyết trở thành người quản lý 5000USD/ tháng" còn giúp các nhà quản trị thực hiện được các chiêu thức lảnh đạo - quản lý - thu phục lòng người.
  • 1

Thông tin sản phẩm

Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

Bí quyết trở thành người quản lý 5.000 USD/tháng

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE