Balance Company is specialized in consulting and training in Human resource management with the vision “Developing people, Developing enterprises, developing country”

Balance Company provides customers High yield method  for the balance and sustainable development. 


What are you waiting for your life? Is it the happiness to yourself and others? Balancing  your business and  your life is the key for you.

As  you balance your money and pressure, you get balance into your work.

As you balance  relationships in the company, you are interested in going to work.
As you balance  relationships in society, you are happy in your family.
As the result, it is the happiness to yourself and others

Sứ Mệnh

Phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước

Giá trị cốt lõi

TẬN TÂM: sự hài lòng của khách hàng là tâm điểm của thái độ phục vụ, tinh thần học hỏi và tư duy đột phá.
HIỆU QUẢ: dẫn đầu về chuẩn mực
CHUNG TAY VỚI CỘNG ĐỒNG: sẵn sàng góp sức vì sự phát triển của Việt Nam

Tầm nhìn

Dẫn đầu hiệu quả trong ứng dụng Quản Trị Nguồn Nhân Lực tại Việt Nam