Sách BẠN LÀ TRIỆU PHÚ -Công cụ chọn nghề, hành nghề

  • 120,000₫ 150,000₫

  • 01 quyển sách Bạn Là Triệu Phú -Công cụ chọn nghề, hành nghề;Tặng 01 CODE đánh giá năng lực tại http://banlatrieuphu.com/bai-kiem-tra
  • 1

Thông tin sản phẩm

Sách giúp cho người làm Nhân sự hiểu sâu về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của từng phòng ban, chức vụ, có hệ thống KPI cho từng chức vụ giúp quản trị doanh nghiệp thành công bền vững.

Sách được xác lập 02 Kỷ lục Guinness:

- Sách Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN Thể Hiện Các Trải Nghiệm Ngành Nghề, Chức Vụ Bằng Tranh;

- Sách Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN Có Nhiều KPI NHẤT Cho Các Chức Vụ Công Việc.

Tặng 01 CODE Đánh giá năng lực trị giá 150k, dùng tại đây 

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE