Sản phẩm chọn nghề, hành nghề

Sách Bạn Là Triệu Phú thuộc bước 2 trong 7 bước của Công cụ Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN của Việt Nam. Sách giúp cho doanh nghiệp, người làm Nhân sự hiểu sâu về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của từng phòng ban, chức vụ. Đặc biệt, có hệ thống KPI bài bản cho từng chức vụ giúp quản trị doanh nghiệp thành công bền vững và được tặng code Đánh Giá Năng Lực đảm nhận chức vụ.