Bài Đánh Giá Năng Lực (- 80% chi phí tuyển dụng, 90% chính xác)

  • 390,000₫ 450,000₫

  • Thực hiện bước 3: Bài kiểm tra đánh giá năng lực
  • 1

Thông tin sản phẩm

Bài Kiểm Tra  ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:

1. Giúp học sinh chọn nghề, chọn trường;

2. Giúp sinh viên, người đi làm được tuyển dụng, thăng tiến, lương cao;

3. Giúp Doanh nghiệp tuyển được người, trả lương, đầu tư đào tạo -phát triển, bổ nhiệm phù hợp.

Hãy xác định năng lực tại: http://banlatrieuphu.com/bai-kiem-tra

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE