08 Bài Đánh Giá Năng Lực (- 80% chi phí tuyển dụng, 90% chính xác)

  • 3,120,000₫ 4,500,000₫

  • Thực hiện bước 3: Bài kiểm tra đánh giá năng lực
  • 1

Thông tin sản phẩm

Combo gồm 08 Bài kiểm tra ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC trị giá 3,120,000đ (8 x 390,000) do Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo CÂN BẰNG cung cấp;

Dùng tại đây

Bài kiểm tra ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:

1. giúp học sinh chọn nghề, chọn trường;

2. giúp sinh viên, người đi làm được tuyển dụng, thăng tiến, lương cao;

3. giúp Doanh nghiệp tuyển được người, trả lương hợp lý, đầu tư đào tạo -phát triển, bổ nhiệm phù hợp.

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE