Ebook Chuyên viên Đào tạo - Phát triển

  • 18,000₫ 39,000₫

  • Balance giúp bạn hiểu gốc rễ của đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp
  • 1

Thông tin sản phẩm

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE