Ebook Chuyên viên chăm sóc khách hàng

  • 18,000₫ 39,000₫

  • Balance giúp bạn biết được KPI chính và niềm vui, áp lực hằng ngày của người làm CSKH xịn!
  • 1

Thông tin sản phẩm

Bình luận

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE