Thông Tin Tăng Giảm Doanh Nghiệp 8 Tháng Đầu Năm

Qua tổng kết 8 tháng của năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 92.115 doanh nghiệp, trong đó: có 73.404 doanh nghiệp thành lập mới và 18.711 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Vậy là với 73.404 doanh nghiệp thành lập mới tăng 19,7% về số doanh nghiệp; số vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.  Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 857,2 nghìn lao động, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước

Về loại hình doanh nghiệp, trong 8 tháng năm 2016 tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 39.621 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 18.689 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 12.099 doanh nghiệp.

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015, một số ngành có tỷ lệ tăng cao như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.904 doanh nghiệp, tăng 101,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 348 doanh nghiệp, tăng 74,0%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 697 doanh nghiệp, tăng 46,7%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.724 doanh nghiệp, tăng 41,9%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 724 doanh nghiệp, tăng 24,6%;... Chỉ có lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp thành lập mới chỉ có 906 doanh nghiệp, giảm 34,0%.

Qua thống kê thì có 6 ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm so, các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng. Đặc biệt một số ngành có tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ, bao gồm: kinh doanh bất động sản đăng ký 133.375 tỷ đồng, tăng 268,4%; khai khoáng đăng ký 19.775, tăng 247,0%; thông tin và truyền thông đăng ký 17.443 tỷ đồng, tăng 183,0%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 34.935 tỷ đồng, tăng 125,3%.

Một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 401.780 lao động; Bán buôn; Bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy là 154.132 lao động; Xây dựng là 77.499 lao động; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác là 37.279 lao động; Vận tải kho bãi với 36.866 lao động.../.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, có 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Đây đều là những doanh nghiệp đang hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế để chờ giải thể hoặc không còn hoạt động, nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý.

Nguồn thống kê - tin tổng hợp

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE