Nguyên tắc áp dụng trong đào tạo của Balance

Nội dung chương trình thực dụng

Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả
Giáo trình hấp dẫn, biên soạn theo phương pháp giáo dục chủ động
Chuyên gia huấn luyện đủ bản lĩnh, đủ tri thứcgần gũi với học viên
Phương pháp giáo dục chủ động giúp học viên:
Chủ động và vui vẻ tiếp nhận kiến thức:

Kiến thức thực dụngáp dụng được ngay vào thực tế
Khóa học "Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả là khóa học thực sự hiệu quả, phù hợp với BKC và khả năng ứng dụng thực tế rất cao" - Chị Kim Sơn- Phó TGĐ BKC

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE