Nguồn vốn của hàng loạt các doanh nghiệp hiện nay đang đi về đâu?

Tình hình nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2018 đang trở nên gay gắt, Với chỉ số lạm phát 2 con số, để tối ưu hóa lợi nhuận và để tồn tại được, thì có 2 việc mà doanh nghiệp cần phải làm: Tối ưu hóa nguồn thu hoặc và tiết kiệm chi phí tối đa một cách hợp lý.

Ai cũng biết tiết kiệm là cắt giảm chi phí, nhưng cắt giảm như thế nào để vẫn duy trì năng suất, chất lượng, hình ảnh của doanh nghiệp, thì không phải điều dễ dàng.

Vì vậy một người quản trị cần phải có một lộ trình cắt giảm chi tiêu một cách hợp lý.  


1. Chuẩn hóa hệ thống quản trị chi phí:

Chuẩn hóa hệ thống quản trị chi phí là cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả của các nguồn chi. Việc xây dựng hệ thống quản trị chi phí cần tập trung đến định mức chi phí cho từng nhóm công việc, cho từng bộ phận. Các định mức có thể được tính dựa vào số liệu lịch sử, các dữ liệu phát sinh trong kỳ trước từ đó xây dựng định mức chi phí.  Việc này còn giúp tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát và sử dụng nguồn lực một cách tốt nhất. 

2. Cung cấp chi phí thực tế phát sinh cho từng bộ phận.

Mục đích của việc này là giúp các bộ phận có thể kiểm soát chi phí của mình từng tháng. Việc kiểm soát được chi phí từng tháng giúp các trưởng bộ phận không bị "giật mình' và chủ động trong việc kiểm soát các chi tiêu của mình.


Giảm chi phí tuyển dụng bằng phương pháp đánh giá năng lực

Giảm chi phí với Tuyển Dụng Bằng Đánh Giá Năng Lực


3. Thực hiện cắt giảm những chi phí Tuyển dụng

Tuyển dụng ngày nay đang là khâu chiếm nhiều chi phí  của doanh nghiệp nhất, không chỉ bị vướng mắc ở khâu lọc hồ sơ rườm rà, nhiều chủ doanh nghiệp còn đang đau đầu về vấn đề đào tạo nhân viên, và phân bố việc đào tạo cho phù hợp với nhân viên và nguồn vốn doanh nghiệp.

Hiện nay những vấn đề này đã có cách khắc phục. Bằng các bài test đánh giá năng lực online, các công ty cung cấp loại hình dịch vụ này không chỉ giải quyết được các vấn đề nêu trên, mà còn gắn kết được cá nhân với tổ chức, giảm tỉ lệ nhảy việc và khai thác hết năng lực của nhân viên.

Với thời đại mà multiple work- đa nhiệm lên ngôi, việc áp dụng dạng đề test đánh giá năng lực này trong tuyển dụng đã chứng minh được hiệu quả ưu việt của nó. Xác định đúng kỹ năng cần được đào tạo của nhân viên nhằm giảm tối đa chi phí và thời gian cho doanh nghiệp , tăng chất lượng nhân viên đầu vào và xây dựng hệ thống năng lực đồng bộ.  

 

Cẩm Tuyết

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE