Kết quả bầu cử Mỹ được công bố khi nào

Các điểm bỏ phiếu tại 50 bang và thủ đô Washington DC sẽ công bố kết quả bầu cử ngay từ tối cho đến đêm ngày 8/11.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE