Cân Bằng Phát Triển Tức Thời & Bền Vững

Với xu thế toàn cầu hóa, Doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của cả thị trường trong nước và ngoài nước. Một trong những lý do khiến Doanh nghiệp bị đối thủ cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường dẫn đến phải sáp nhập hoặc giải thể là sự thiếu hiệu quả trong quản lý, chưa nắm bắt được sự thay đổi của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong để định hướng phát triển.

Theo thống kê cho thấy, từ năm 2003 đến nay việc mua bán và sáp nhập không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam cả về số lượng và giá trị. Tuy nhiên, lĩnh vực này tại Việt Nam dường như đang trở thành "sân chơi" của nhà đầu tư nước ngoài khi Doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 34% tổng giá trị mua bán - sáp nhập, và chưa thể tham gia vào thị trường mua bán và sáp nhập thế giới.

Như vậy, ở bất kỳ góc độ nào, Doanh nghiệp Việt Nam cần có Hệ thống quản trị nguồn nhân lực đủ mạnh để không bị thâu tóm hoặc đáp ứng kế hoạch thâu tóm hoặc tái cấu trúc sau mua bán - sáp nhập. Với nhiều năm kinh nghiệm xây dựng Hệ thống quản trị nguồn Nhân lực hiện đại phù hợp với từng đặc thù của Doanh nghiệp, Balance cùng đồng hành với Doanh nghiệp tạo ra nền tảng phát triển đội ngũ chuyên nghiệp, cân bằng phát triển tức thời & bền vững.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE