Cân Bằng Hiệu Suất Việt Nam & Châu Á

Tuy tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam có tăng lên hằng năm, nhưng tốc độ tăng đó không đáng kể so với các nước, ví dụ năm 2010: Việt Nam tăng 3,94%, Trung Quốc tăng 9,97%, Thái Lan tăng 5,94%, Singapore tăng 11,78%, Nhật tăng 4,12%.

Để cải tiến năng suất không nhất thiết phải tăng vốn hay tăng lao động mà kết quả đầu ra vẫn hiệu quả nếu khai thác, sử dụng tối ưu nguồn lao động và vốn đầu tư, bằng việc tăng cường phối hợp sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào, kết hợp với cải tiến tổ chức công việc/sản xuất, ... sẽ tạo nên một nhân tố mới đóng vai trò tích cực nâng cao giá trị gia tăng.

Với phương pháp cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả, Balance cùng đồng hành với Doanh nghiệp tăng hiệu suất lao động, cùng góp phần "Mở cửa khát vọng Việt Nam"


ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE