Cân Bằng Thành Quả Tổ Chức và Cá Nhân

Trước sự thách thức và cạnh tranh khốc liệt của thị trường, các Doanh nghiệp cần phải phân tích kỹ môi trường nội bộ và môi trường bên ngoài nhằm đưa ra chiến lược và đặt mục tiêu kinh doanh thật cụ thể để có thể tồn tại bền vững.

"Thực tế trên thế giới và Việt Nam cho thấy không ít các tổ chức chỉ đơn thuần đánh giá nhân viên qua doanh số/lợi nhuận hoặc theo cảm tính, hoặc thiếu tính kết nối với chiến lược và hệ thống các mục tiêu. Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard-BSC), mô hình quản trị hiệu quả công việc toàn diện được khai sinh bởi giáo sư Robert S. Kaplan của Trường kinh doanh Havard & David Norton, là một giải pháp cho những vấn đề trên và đã được hầu hết các Công ty hàng đầu trong danh sách Foturne 500 ứng dụng. Tuy nhiên, việc hiểu rõ và ứng dụng mô hình này vào thực tế là điều không hề đơn giản."

Với khả năng tư duy hệ thống, tư duy logic cao và giàu kinh nghiệm áp dụng thực tế, Balance cùng đồng hành với Doanh nghiệp xây dựng hệ thống đánh giá thành tích từ cấp Công ty đến từng cá nhân Nhân viên - Đúng việc, đúng lúc, đúng mục tiêu  là Chìa khóa đạt thành quả cao - góp phần "Mở cửa khát vọng Việt Nam".

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE