Dịch vụ

image

Cân Bằng Thành Quả Tổ Chức và Cá Nhân

Trước sự thách thức và cạnh tranh khốc liệt của thị trường, các Doanh nghiệp cần phải phân tích kỹ môi trường nội bộ và môi trường bên ngoài nhằm đưa ra chiến lược và đặt mục tiêu kinh do...

Xem tiếp

image

Cân Bằng Phát Triển Tức Thời & Bền Vững

Với xu thế toàn cầu hóa, Doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của cả thị trường trong nước và ngoài nước. Một trong những lý do khiến Doanh nghiệp bị đối thủ cạnh tranh chi...

Xem tiếp

image

Cân Bằng Hiệu Suất Việt Nam & Châu Á

Tuy tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam có tăng lên hằng năm, nhưng tốc độ tăng đó không đáng kể so với các nước, ví dụ năm 2010: Việt Nam tăng 3,94%, Trung Quốc tăng 9,97%, Thái ...

Xem tiếp

image

Cân Bằng Phát Triển Nhân Lực & Chiến Lược

Xem tiếp

image

Cân Bằng Giá Trị Cá Nhân & Tổ Chức

Văn hóa doanh nghiệp là thành tố mang tính sống còn đối với sự thành công và phát triển bền vững của một tổ chứcNếu con người được xem là tài nguyên, tài sản hay bất kỳ khái niệm nào khác...

Xem tiếp

image

Nâng Tầm Chức Năng Nhân Sự

Đánh giá chức năng Nhân sự nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm rủi ro của hoạt động nhân sự tại Công ty.

Xem tiếp

image

Nâng hiệu quả, giảm rủi ro

Tư vấn luật lao động, xử lý tranh chấp lao động vá các vấn đề pháp lý khác liên quan đến nhân sự.Luật và các văn bản dưới luật liên quan đến lao động luôn là vấn đề phức tạp cho các Doanh...

Xem tiếp

image

Nhận diện nhân tài

Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực giúp Công ty nhận biết đúng người đúng người trong tuyển dụng và bổ nhiệm thăng tiến.

Xem tiếp

image

Xây Dựng Hệ Thống Lương 3P

Doanh nghiệp muốn thu hút, giữ nhân tài, tạo công bằng trong tổ chức, đảm bảo kiểm soát được mục tiêu chiến lược, mục tiêu cá nhân, Doanh nghiệp hãy liên hệ với Balance.Đánh giá vị trí và...

Xem tiếp

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE