BKC

Ông Trần Việt Quân - Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị Bách Khoa: Balance đã tạo sự thay đổi về thái độ và hành vi trong quá trình quản lý công việc của các cấp.

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Bài viết mới

XLE

XLE

22:12 - 15/06/2016

SFC

SFC

09:40 - 15/06/2016

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE