Tin tức

Hệ Thống KPI Các Chức Vụ Trong Doanh Nghiệp

09:38 - 03/07/2017

Tin tức

Nhân viên được ghi nhận và khen thưởng sẽ cảm thấy được tầm quan trọng của vai trò đang làm, từ đó càng nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE